КЗ "Гуляйпільська загальноосвітня школа I-III ступенів" Гуляйпільської міської ради


запам'ятати

 

Управління

Методичні рекомендації

щодо адаптації учнів 1-го класу до навчання в початковій школі

План

1.Педагогічна адаптація і психологічний вік  школярів.

  Рівні адаптації дитини до навчання в школі.

2. Рекомендації батькам та педагогам.

3. Десять заповідей для мами і тата першокласника.

 

         Вступ до школи і молодший шкільний вік є важливим етапом життєвого шляху дитини. Оскільки школа – це не лише навчальний процес, а й важлива площина життя зростаючої особистості, людям, які працюють з першокласниками, важливо мати уявлення не лише про систему знань, умінь та навичок, з якими діти прийшли до школи, а й про їхні очікування, бажання, наміри, переваги, уявлення про самих себе та своє місце серед інших.

         Початок навчання дитини в першому класі – складний і відповідальний етап. Адже дуже багато змін відбувається. Це не тільки нові умови життя та діяльності, це й нові контакти, нові стосунки, нові обов’язки.

         До важливих змін, які притаманні молодшому школяреві, можна віднести зміни, що пов’язані з характером його спілкування з оточуючими людьми. Центральною фігурою стає вчитель, який виступає авторитетом, арбітром, постачальником нової інформації. Дедалі більшого значення в житті учня початкової школи набувають однолітки.

          Змінюється соціальна позиція: був просто дитиною, тепер став учнем. Змінюється соціальний інститут навчання і виховання: не садочок чи бабуся, а школа, де навчальна діяльність стає провідною, обов’язковою, соціально значущою та оцінюваною, такою, що розширює права та обов’язки дитини, її взаємостосунки з навколишнім середовищем. Змінюється все життя дитини: усе підпорядковується навчанню, школі, шкільним справам.

         Адаптація – процес і результат зникнення напруження. Пристосування дитини до школи відбувається не одразу. Не день і не тиждень потрібно для того, щоб призвичаїтися до школи по-справжньому. Це досить тривалий процес, який пов’язаний зі значним напруженням усіх систем організму. Лише через 5-7 тижнів поступово підвищуються та стають більш стійкими показники працездатності, у дитини спадає напруга та тривожність.

        Діти, яким важче пристосуватися до школи, потребують особливої уваги та індивідуальної підтримки як з боку вчителя, так і з боку психолога, який здійснює психологічний супровід цього процесу.

Існують  3 рівні адаптації дитини до навчання в школі.

   Високий рівень адаптації. Першокласник позитивно ставиться до школи: правила і вимоги сприймає адекватно; навчальний матеріал засвоює легко; глибоко і повно оволодіває програмовим матеріалом, розв'язує ускладнені задачі, чемний, уважно вислуховує вказівки, пояснення вчителя; доручення виконує охоче й сумлінно, без зовнішнього контролю; виявляє високу зацікавленість до самостійної навчальної роботи, готується до всіх уроків; має у класі позитивний статус.  На даний момент до учнів з високим рівнем адаптації можна віднести таких першокласників:

Середній рівень адаптації. Першокласник позитивно ставиться до школи: відвідування уроків не викликає в нього негативних переживань розуміє навчальний матеріал, коли вчитель пояснює його досить детально і наочно; засвоює основний зміст програми з усіх предметів, самостійно розв'язує типові задачі; зосереджений і уважний під час виконання завдань, доручень, вказівок учителя, разом з тим потребуй контролю з боку дорослого; зосередженим буває тільки тоді, коли робить щось цікаве для себе; майже завжди готується до уроків і виконує домашні завдання; доручення виконує сумлінно; дружить з багатьма однокласниками. До них відносяться

 Низький рівень адаптації. Першокласник негативно або байдуже ставиться до школи: часто скаржиться на здоров'я, погане самопочуття,  в нього переважає пригнічений настрій; спостерігаються порушення дисципліни; матеріал, який пояснює вчитель, засвоює фрагментарно; самостійна робота з підручником викликає труднощі, під час виконання самостійних завдань не виявляє до них інтересу; до уроків готується и нерегулярно, потребує постійного контролю, систематичних нагадувань і спонукань як з боку вчителя, так і з боку батьків; може зберігати працездатність і увагу за наявності тривалих пауз для відпочинку; для розуміння нового матеріалу і розв'язування задач за зразком потребує значної допомоги вчителя і батьків; доручення виконує під контролем і без особливого бажання; пасивний, близьких друзів не має, знає імена й прізвища лише частини однокласників.

Рекомендації батькам та педагогам:

Øстворення сприятливого психологічного клімату для дитини з боку всіх членів родини;

Øроль самооцінювання дитини в адаптації до школи (чим нижче самооцінювання, тим більше труднощів у дитини у школі);

Øперша умова шкільного успіху – самоцінність дитини для її батьків;

Øформування інтересу до школи, прожитого шкільного дня;

Øобов’язкове знайомство з дітьми класу і можливість спілкування з ними після школи;

Øнеприпустимість фізичних покарань, залякування, критики на адресу дитини, особливо у присутності інших людей (бабусь, дідусів, однолітків);

Øвиключення таких мір покарання, як позбавлення задоволень, фізичні й психічні покарання;

Øурахування темпераменту дитини у період адаптації до шкільного навчання;

Øнадання дитині самостійності в навчальній роботі й організація контролю за її навчальною діяльністю;

Øзаохочення дитини не тільки за навчальні успіхи;

Øморальне стимулювання досягнень дитини;

Øрозвиток самоконтролю і самооцінювання, самодостатності дитини.

Рекомендації батькам щодо сприяння успішності процесу адаптації дітей до навчання в школі

• Вранці будіть дитину спокійно, з усмішкою та лагідним словом. Не нагадуйте вчорашні прорахунки, особливо мізерні, не вживайте образливих слів.

• Не відправляйте дитину до школи без сніданку, бо вона багато працює та витрачає сили.

• Збираючи дитину до школи, побажайте їй успіхів.

• Старання дитини обов’язково мають бути визнаними. Позитивна оцінка і добре, тепле ставлення необхідні дитині для хорошого самопочуття, для формування такої особливої риси як впевненість у своїх можливостях.

• В режимі дня для кожної дитини повинні бути обов’язки, закріплені за нею на тривалий час. Дитина, яка працює вдома легко залучається до навчання.

• Розширюйте і збагачуйте навички спілкування з дорослими та однолітками, вчить враховувати думки інших для формування власних поглядів.

• Не порівнюйте дитину з іншими дітьми.

• Не обговорюйте при дитині проблеми її поведінки. Вислуховуйте зауваження вчителя не в присутності дитини, вислухавши не поспішайте влаштовувати сварку.

• Дозволяйте дитині виявити самостійність, заохочуйте найменші вияви.

• Розвивайте світогляд дитини, сприяйте розширенню її інтересів.

• Після школи дитина не повинна одразу сідати за виконання завдань, 2-3 години вона має відпочити. Найкращий час для виконання домашніх завдань з 15 до 17 години.

• Під час виконання завдань не стійте над дитиною, давайте їй можливість самостійно працювати.

• Аргументуйте свої заборони та вимоги: діти чутливі до несправедливості, яка присутня в більшості вимог.

• Протягом дня знайдіть півгодини для спілкування з дитиною. Головними мають бути справи дитини, її радощі і біль.

• У сім`ї має бути єдина тактика спілкування всіх дорослих з дитиною. Всі запитання щодо виховання дитини вирішуйте без неї.

• Завжди будьте уважними до стану здоров’я дитини.

• Намагайтеся дивитися на світ очима дитини. Будьте щирими у спілкуванні з нею, цікавтеся її інтересами.

Десять заповідей для мами і тата першокласника:

1. Починайте«забувати» про те, що ваша дитина маленька. Давайте їй посильну роботу вдома, визначте коло її обов'язків.

2. Визначте загальні інтереси. Це можуть бути як пізнавальні, так і життєві інтереси.

3. Залучайте дитину до економічних проблем родини. Поступово привчайте порівнювати ціни, орієнтуватися в сімейному бюджеті.

4. Не лайте, а тим більше – не ображайте дитину в присутності сторонніх. Поважайте почуття й думки дитини. На скарги з боку навколишніх, навіть учителя або вихователя, відповідайте:«Спасибі, ми обов'язково поговоримо на цю тему».

5.Навчіть дитину ділитися своїми проблемами. Обговорюйте з нею конфліктні ситуації, що виникли з однолітками та дорослими.

6. Постійно говоріть з дитиною. Розвиток мовлення – запорука гарного навчання.

7. Відповідайте на кожне запитання дитини. Тільки в цьому випадку її пізнавальний інтерес ніколи не вгасне.

8. Постарайтеся хоч іноді дивитися на світ очима вашої дитини. Бачити світ очима іншого – основа для взаєморозуміння.

9. Частіше хваліть вашу дитину. Хваліть словом, усмішкою, ласкою.

10. Не будуйте ваші взаємини з дитиною на заборонах. Завжди пояснюйте причини ваших вимог, якщо можливо запропонуйте альтернативу. Повага до дитини зараз – фундамент шанобливого ставлення до вас тепер і в майбутньому.

 

 

 

УКРАЇНА

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ГУЛЯЙПІЛЬСЬКАЗАГАЛЬНООСВІТНЯШКОЛА І –ІІІ СТУПЕНІВ»

ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

ДКУД _______

 

Н А К А З

 

 

 

Про виконання рішень педагогічної

ради – консиліуму на тему:

«Педагогічна адаптація учнів 1, 5 класів

до навчання в початковій та основній школі»

 

          З метою вивчення, аналізу й оцінки ефективності діяльності вчителів 1-го і 5-го класів   щодо дотримання наступності в навчанні і вихованні учнів; виявлення успіхів і проблем в період проходження учнями адаптаційного періоду,  визначення шляхів корекції недоліків,

 

Н А К А З У Ю:

 

          1.Педагогічному колективу:

                           1) спрямувати зусилля на ефективне функціонування  особитстісно-орієнтованої моделі навчання  й виховання;                                                                                                                                                                                                       постійно

                           2) продовжити вивчення психологічних особливостей 10-11 річних школярів, рівень пізнавальної діяльності,  причини труднощів, що виникають у школярів при переході з 4-го в 5 клас;                                                         протягом  року

                          3) широко впроваджувати й використовувати в роботі нові форми й технології формування особистості, враховуючи фізіологічні й психологічні особливості  дитини;

                   4) проаналізувати проблеми адаптації п’ятикласників, виробити шляхи їх подолання.

                   5) уникати невиправдано високих вимог до п’ятикласників.

                   6) з метою пошуку оптимальних форм взаємодії з учнями 5-го класу ознайомитися з навчальними програмами для початкової школи, критеріями і нормами оцінювання навчальних досягнень учнів, методикою роботи вчителя з дітьми початкової ланки, інноваційними технологіями, які він використовує в процесі навчання і виховання молодших школярів, вимогами Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової загальної середньої;

                           7)   постійно сприяти створенню позитивного мікроклімату в учнівському колективі,з цією метою на уроках, в системі позакласної роботи створювати ситуації, які дають змогу п’ятикласникам проявляти ініціативу, мати право на помилку, власну думку;

                     8) спільно з батьками створювати атмосферу доброзичливості, щирості будувати стосунки з учнями з урахуванням їхньої індивідуальності, готовності до навчальної діяльності;

                          9) протягом ІІ семестру організувати відвідування уроків в 4 класі вчителями-предметниками з метою вивчення наступності у навчанні і вихованні учнів;

                        10) скоординувати роботу батьків майбутніх першокласників щодо 100% залучення дітей старшого дошкільного віку до дошкільного закладу.

                         11) вивчити психологічні особливості 6-7 річних школярів, рівень пізнавальної діяльності, врахувати їх адаптаційний період з метою успішного навчання в 1 класі.

           2.Класному керівнику1 класу Лень Н.В.:

           1)проаналізувати проблеми адаптації першокласників, виробити шляхи їх подолання;

           2) в навчально-виховному процесі спрямувати прийоми та методи роботи з дітьми на формування:

- загальнонавчальних  умінь та навичок;

- організаційних;

- загальномовленнєвих;

- контрольнооцінних;

           3. Контроль  за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Підвальну Л.А.

 

 

 

                                                       Директор школи                             С.І. Заїченко

 

З наказом ознайомлені:

 

 

 

Школа молодого педагога

 

https://drive.google.com/file/d/0B2BGjVdAj5HmTjdSak14R0Radnc/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
2
3